• अहिले तरंगमास्थानिय कलाकारका लोक गितहरु
  • केहि छिनमासानीभेरी हाईलाईट्स

ताजा अपडेट :

कार्यक्रम तालिका

शुभ बिहानी 04:45:00 - 04:55:00
रेडियो प्रशारण सेवा सुरुवात 04:55:00 - 05:00:00
राष्ट्रिय गीतहरु 05:00:00 - 05:30:00
जीवन दर्शन 05:30:00 - 06:00:00
साझा खबर 06:00:00 - 06:30:00
द न्युज प्लस 06:30:00 - 07:00:00
प्रदेश न्युज (प्रदेश एफ एम नेटर्वक) 07:00:00 - 07:30:00
जनसंगितमाला 07:30:00 - 08:00:00
सानीभेरी खवर 08:00:00 - 08:15:00
विज्ञापन र सन्देश 08:15:00 - 08:30:00
आजका कुरा 08:30:00 - 09:00:00
थाहा खबर 09:00:00 - 09:15:00
नयाँँ चर्चित लोक गीतहरु 09:15:00 - 10:00:00
सानीभेरी हाईलाईट्स 10:00:00 - 10:05:00
सुसेली (थाहा) 10:05:00 - 11:00:00
सानीभेरी हाईलाईट्स 11:00:00 - 11:05:00
हिन्दी गितहरु 11:05:00 - 12:00:00
थाहा खबर 12:00:00 - 12:15:00
जस्ट रिक्वेयस्ट (थाहा) 12:15:00 - 13:00:00
सानीभेरी हाईलाईट्स 13:00:00 - 13:05:00
जस्ट रिक्वेयस्ट (थाहा) 13:05:00 - 14:00:00
सानीभेरी हाईलाईट्स 14:00:00 - 14:05:00
फिल्मी गीतहरु 14:05:00 - 15:00:00
थाहा खबर 15:00:00 - 15:15:00
अनुरोध संगीत 15:15:00 - 16:00:00
सानीभेरी हाईलाईट्स 16:00:00 - 16:05:00
आफनैपाखा आफनैभाका मेरो मेरो स्वर 16:05:00 - 17:00:00
सानीभेरी हाईलाईट्स 17:00:00 - 17:05:00
कोपिला 17:05:00 - 18:00:00
सानीभेरी खवर 18:00:00 - 18:15:00
विज्ञापन र सन्देश 18:15:00 - 18:30:00
साझा बोली 18:30:00 - 18:45:00
विज्ञापन र सन्देश 18:45:00 - 19:00:00
प्रदेश न्युज (प्रदेश एफ एम नेटर्वक) 19:00:00 - 19:30:00
महिला आवाज 19:30:00 - 20:00:00
नेपाल परिवेश (थाहा) 20:00:00 - 20:30:00
गरिबी निवारण 20:30:00 - 20:45:00
बि.बि.सी. नेपाली 20:45:00 - 21:00:00
बि.बि.सी. साझासवाल 21:00:00 - 21:45:00
आधुनिक गित 21:45:00 - 22:00:00
थाहा खबर 22:00:00 - 22:15:00
आधुनिक गितहरु 22:15:00 - 22:30:00
रेडियो प्रशारण सेवा समापन 22:30:00 - 22:35:00
शुभ सपनी 22:35:00 - 23:00:00
शुभ बिहानी 04:45:00 - 04:55:00
रेडियो प्रशारण सेवा सुरुवात 04:55:00 - 05:00:00
राष्ट्रिय गीतहरु 05:00:00 - 05:30:00
जीवन दर्शन 05:30:00 - 06:00:00
साझा खबर 06:00:00 - 06:30:00
द न्युज प्लस 06:30:00 - 07:00:00
प्रदेश न्युज (प्रदेश एफ एम नेटर्वक) 07:00:00 - 07:30:00
जनसंगितमाला 07:30:00 - 08:00:00
सानीभेरी खवर 08:00:00 - 08:15:00
विज्ञापन र सन्देश 08:15:00 - 08:30:00
जलवायु परिवर्तन र जनजाति सरोकार 08:30:00 - 09:00:00
थाहा खबर 09:00:00 - 09:15:00
पुराना लोक गितहरु 09:15:00 - 10:00:00
सानीभेरी हाईलाईट्स 10:00:00 - 10:05:00
सुसेली (थाहा) 10:05:00 - 11:00:00
सानीभेरी हाईलाईट्स 11:00:00 - 11:05:00
हिन्दी गितहरु 11:05:00 - 12:00:00
थाहा खबर 12:00:00 - 12:15:00
जस्ट रिक्वेयस्ट (थाहा) 12:15:00 - 13:00:00
सानीभेरी हाईलाईट्स 13:00:00 - 13:05:00
जस्ट रिक्वेयस्ट (थाहा) 13:05:00 - 14:00:00
सानीभेरी हाईलाईट्स 14:00:00 - 14:05:00
फिल्मी गीतहरु 14:05:00 - 15:00:00
थाहा खबर 15:00:00 - 15:15:00
अनुरोध संगीत 15:15:00 - 16:00:00
सानीभेरी हाईलाईट्स 16:00:00 - 16:05:00
आफनैपाखा आफनैभाका मेरो श्रृजना 16:05:00 - 17:00:00
सानीभेरी हाईलाईट्स 17:00:00 - 17:05:00
कोपिला 17:05:00 - 18:00:00
सानीभेरी खवर 18:00:00 - 18:15:00
विज्ञापन र सन्देश 18:15:00 - 18:30:00
नेपाली आर्मी 18:30:00 - 18:45:00
विज्ञापन र सन्देश 18:45:00 - 19:00:00
प्रदेश न्युज (प्रदेश एफ एम नेटर्वक) 19:00:00 - 19:30:00
हाम्रो सरोकार 19:15:00 - 20:00:00
नेपाल परिवेश (थाहा) 20:00:00 - 20:30:00
शान्ति जागरण 20:30:00 - 20:45:00
बि.बि.सी. नेपाली 20:45:00 - 21:15:00
बहकिने मन 21:15:00 - 22:00:00
थाहा खबर 22:00:00 - 22:15:00
आधुनिक गितहरु 22:15:00 - 22:30:00
रेडियो प्रशारण सेवा समापन 22:30:00 - 22:35:00
शुभ सपनी 22:35:00 - 23:00:00
शुभ बिहानी 04:45:00 - 04:55:00
रेडियो प्रशारण सेवा सुरुवात 04:55:00 - 05:00:00
राष्ट्रिय गीतहरु 05:00:00 - 05:30:00
जीवन दर्शन 05:30:00 - 06:00:00
साझा खबर 06:00:00 - 06:30:00
द न्युज प्लस 06:30:00 - 07:00:00
प्रदेश न्युज (प्रदेश एफ एम नेटर्वक) 07:00:00 - 07:30:00
जनसंगितमाला 07:30:00 - 08:00:00
सानीभेरी खवर 08:00:00 - 08:15:00
विज्ञापन र सन्देश 08:15:00 - 08:30:00
आजका कुरा 08:30:00 - 09:00:00
थाहा खबर 09:00:00 - 09:15:00
नयाँँ लोक गितहरु 09:15:00 - 10:00:00
सानीभेरी हाईलाईट्स 10:00:00 - 10:05:00
सुसेली (थाहा) 10:05:00 - 11:00:00
सानीभेरी हाईलाईट्स 11:00:00 - 11:05:00
हिन्दी गितहरु 11:05:00 - 12:00:00
थाहा खबर 12:00:00 - 12:15:00
जस्ट रिक्वेयस्ट (थाहा) 12:15:00 - 13:00:00
सानीभेरी हाईलाईट्स 13:00:00 - 13:05:00
जस्ट रिक्वेयस्ट (थाहा) 13:05:00 - 14:00:00
सानीभेरी हाईलाईट्स 14:00:00 - 14:05:00
फिल्मी गीतहरु 14:05:00 - 15:00:00
थाहा खबर 15:00:00 - 15:15:00
अनुरोध संगीत 15:15:00 - 16:00:00
सानीभेरी हाईलाईट्स 16:00:00 - 16:05:00
आफनैपाखा आफनैभाका सुन्नोस सुनाउनुस 16:05:00 - 17:00:00
सानीभेरी हाईलाईट्स 17:00:00 - 17:05:00
कोपिला 17:05:00 - 18:00:00
सानीभेरी खवर 18:00:00 - 18:15:00
विज्ञापन र सन्देश 18:15:00 - 18:30:00
स्वास्थ्य जागरण 18:30:00 - 18:45:00
विज्ञापन र सन्देश 18:45:00 - 19:00:00
प्रदेश न्युज (प्रदेश एफ एम नेटर्वक) 19:00:00 - 19:30:00
रेडक्रस 19:45:00 - 20:00:00
नेपाल परिवेश (थाहा) 20:00:00 - 20:30:00
बि.बि.सी. नेपाली 20:45:00 - 21:15:00
आधुनिक गित 21:15:00 - 22:00:00
थाहा खबर 22:00:00 - 22:15:00
आधुनिक गितहरु 22:15:00 - 22:30:00
रेडियो प्रशारण सेवा समापन 22:30:00 - 22:35:00
शुभ सपनी 22:35:00 - 23:00:00
शुभ बिहानी 04:45:00 - 04:55:00
रेडियो प्रशारण सेवा सुरुवात 04:55:00 - 05:00:00
राष्ट्रिय गीतहरु 05:00:00 - 05:30:00
जीवन दर्शन 05:30:00 - 06:00:00
साझा खबर 06:00:00 - 06:30:00
द न्युज प्लस 06:30:00 - 07:00:00
प्रदेश न्युज (प्रदेश एफ एम नेटर्वक) 07:00:00 - 07:30:00
जनसंगितमाला 07:30:00 - 08:00:00
सानीभेरी खवर 08:00:00 - 08:15:00
हाम्रो सरोकार 08:15:00 - 09:00:00
थाहा खबर 09:00:00 - 09:15:00
स्थानिय कलाकारका लोक गितहरु 09:15:00 - 10:00:00
सानीभेरी हाईलाईट्स 10:00:00 - 10:05:00
सुसेली (थाहा) 10:05:00 - 11:00:00
सानीभेरी हाईलाईट्स 11:00:00 - 11:05:00
हिन्दी गितहरु 11:05:00 - 12:00:00
थाहा खबर 12:00:00 - 12:15:00
जस्ट रिक्वेयस्ट (थाहा) 12:15:00 - 13:00:00
सानीभेरी हाईलाईट्स 13:00:00 - 13:05:00
जस्ट रिक्वेयस्ट (थाहा) 13:05:00 - 14:00:00
सानीभेरी हाईलाईट्स 14:00:00 - 14:05:00
फिल्मी गीतहरु 14:05:00 - 14:30:00
स्वास्थ्य जागरण 14:30:00 - 15:00:00
थाहा खबर 15:00:00 - 15:15:00
अनुरोध संगीत 15:15:00 - 16:00:00
सानीभेरी हाईलाईट्स 16:00:00 - 16:05:00
आफनैपाखा आफनैभाका मलाई थाहा छ 16:05:00 - 17:00:00
सानीभेरी हाईलाईट्स 17:00:00 - 17:05:00
कोपिला 17:05:00 - 18:00:00
सानीभेरी खवर 18:00:00 - 18:15:00
विज्ञापन र सन्देश 18:15:00 - 18:30:00
विज्ञापन र सन्देश 18:45:00 - 19:00:00
प्रदेश न्युज (प्रदेश एफ एम नेटर्वक) 19:00:00 - 19:30:00
जि.वि.स. गतिविधि 19:30:00 - 20:00:00
नेपाल परिवेश (थाहा) 20:00:00 - 20:30:00
बि.बि.सी. नेपाली 20:45:00 - 21:15:00
अक्षरका आवाज (थाहा) 21:15:00 - 22:00:00
थाहा खबर 22:00:00 - 22:15:00
आधुनिक गितहरु 22:15:00 - 22:30:00
रेडियो प्रशारण सेवा समापन 22:30:00 - 22:35:00
शुभ सपनी 22:35:00 - 23:00:00
शुभ बिहानी 04:45:00 - 04:55:00
रेडियो प्रशारण सेवा सुरुवात 04:55:00 - 05:00:00
राष्ट्रिय गीतहरु 05:00:00 - 05:30:00
जीवन दर्शन 05:30:00 - 06:00:00
साझा खबर 06:00:00 - 06:30:00
द न्युज प्लस 06:30:00 - 07:00:00
प्रदेश न्युज (प्रदेश एफ एम नेटर्वक) 07:00:00 - 07:30:00
निर्वाचन सरोकार 07:30:00 - 08:00:00
सानीभेरी खवर 08:00:00 - 08:15:00
विज्ञापन र सन्देश 08:15:00 - 08:30:00
आजका कुरा 08:30:00 - 09:00:00
थाहा खबर 09:00:00 - 09:15:00
नयाँँ चर्चित लोक गीतहरु 09:15:00 - 10:00:00
सानीभेरी हाईलाईट्स 10:00:00 - 10:05:00
सुसेली (थाहा) 10:05:00 - 11:00:00
सानीभेरी हाईलाईट्स 11:00:00 - 11:05:00
हिन्दी गितहरु 11:05:00 - 12:00:00
थाहा खबर 12:00:00 - 12:15:00
जस्ट रिक्वेयस्ट (थाहा) 12:15:00 - 13:00:00
सानीभेरी हाईलाईट्स 13:00:00 - 13:05:00
जस्ट रिक्वेयस्ट (थाहा) 13:05:00 - 14:00:00
सानीभेरी हाईलाईट्स 14:00:00 - 14:05:00
फिल्मी गीतहरु 14:05:00 - 15:00:00
थाहा खबर 15:00:00 - 15:15:00
अनुरोध संगीत 15:15:00 - 16:00:00
सानीभेरी हाईलाईट्स 16:00:00 - 16:05:00
आफनैपाखा आफनैभाका मेरो रोजाई 16:05:00 - 17:00:00
सानीभेरी हाईलाईट्स 17:00:00 - 17:05:00
कोपिला 17:05:00 - 18:00:00
सानीभेरी खवर 18:00:00 - 18:15:00
विज्ञापन र सन्देश 18:15:00 - 18:30:00
विज्ञापन र सन्देश 18:45:00 - 19:00:00
प्रदेश न्युज (प्रदेश एफ एम नेटर्वक) 19:00:00 - 19:30:00
दलित आवाज 19:45:00 - 20:00:00
नेपाल परिवेश (थाहा) 20:00:00 - 20:30:00
बि.बि.सी. नेपाली 20:45:00 - 21:15:00
सुन्नेलाई सुनको माला (थाहा) 21:15:00 - 22:00:00
थाहा खबर 22:00:00 - 22:15:00
आधुनिक गितहरु 22:15:00 - 22:30:00
रेडियो प्रशारण सेवा समापन 22:30:00 - 22:35:00
शुभ सपनी 22:35:00 - 23:00:00
शुभ बिहानी 04:45:00 - 04:55:00
रेडियो प्रशारण सेवा सुरुवात 04:55:00 - 05:00:00
राष्ट्रिय गीतहरु 05:00:00 - 05:30:00
जीवन दर्शन 05:30:00 - 06:00:00
साझा खबर 06:00:00 - 06:30:00
द न्युज प्लस 06:30:00 - 07:00:00
प्रदेश न्युज (प्रदेश एफ एम नेटर्वक) 07:00:00 - 07:30:00
अपाङग आवाज 07:30:00 - 08:00:00
सानीभेरी खवर 08:00:00 - 08:15:00
विज्ञापन र सन्देश 08:15:00 - 08:30:00
आजका कुरा 08:30:00 - 09:00:00
थाहा खबर 09:00:00 - 09:15:00
अति पुरान लोक गितहरु 09:15:00 - 10:00:00
सानीभेरी हाईलाईट्स 10:00:00 - 10:05:00
सुसेली (थाहा) 10:05:00 - 11:00:00
सानीभेरी हाईलाईट्स 11:00:00 - 11:05:00
हिन्दी गितहरु 11:05:00 - 12:00:00
थाहा खबर 12:00:00 - 12:15:00
जस्ट रिक्वेयस्ट (थाहा) 12:15:00 - 13:00:00
सानीभेरी हाईलाईट्स 13:00:00 - 13:05:00
जस्ट रिक्वेयस्ट (थाहा) 13:05:00 - 14:00:00
सानीभेरी हाईलाईट्स 14:00:00 - 14:05:00
फिल्मी गीतहरु 14:05:00 - 15:00:00
थाहा खबर 15:00:00 - 15:15:00
अनुरोध संगीत 15:15:00 - 16:00:00
सानीभेरी हाईलाईट्स 16:00:00 - 16:05:00
आफनैपाखा आफनैभाका साताको उत्कृष्ट १० 16:05:00 - 17:00:00
सानीभेरी हाईलाईट्स 17:00:00 - 17:05:00
कोपिला 17:05:00 - 18:00:00
सानीभेरी खवर 18:00:00 - 18:15:00
विज्ञापन र सन्देश 18:15:00 - 18:30:00
विज्ञापन र सन्देश 18:45:00 - 19:00:00
प्रदेश न्युज (प्रदेश एफ एम नेटर्वक) 19:00:00 - 19:30:00
नेपाल परिवेश (थाहा) 20:00:00 - 20:30:00
बि.बि.सी. नेपाली 20:45:00 - 21:15:00
साहित्य माला 21:15:00 - 22:00:00
थाहा खबर 22:00:00 - 22:15:00
आधुनिक गितहरु 22:15:00 - 22:30:00
रेडियो प्रशारण सेवा समापन 22:30:00 - 22:35:00
शुभ सपनी 22:35:00 - 23:00:00
शुभ बिहानी 04:45:00 - 04:55:00
रेडियो प्रशारण सेवा सुरुवात 04:55:00 - 05:00:00
राष्ट्रिय गीतहरु 05:00:00 - 05:30:00
जीवन दर्शन 05:30:00 - 06:00:00
साझा खबर 06:00:00 - 06:30:00
द न्युज प्लस 06:30:00 - 07:00:00
प्रदेश न्युज (प्रदेश एफ एम नेटर्वक) 07:00:00 - 07:30:00
साँझा नेपाल( CIN) 07:30:00 - 08:00:00
सानीभेरी खवर 08:00:00 - 08:15:00
विज्ञापन र सन्देश 08:15:00 - 08:30:00
थाहा खबर 09:00:00 - 09:15:00
इन्द्रेनी 09:15:00 - 10:00:00
सानीभेरी हाईलाईट्स 10:00:00 - 10:05:00
साहित्य माला 10:05:00 - 11:00:00
सानीभेरी हाईलाईट्स 11:00:00 - 11:05:00
हिन्दी गितहरु 11:05:00 - 12:00:00
थाहा खबर 12:00:00 - 12:15:00
सानीभेरी हाईलाईट्स 13:00:00 - 13:05:00
स्थानीय लोक भाका 13:05:00 - 14:00:00
सानीभेरी हाईलाईट्स 14:00:00 - 14:05:00
फिल्मी गीतहरु 14:05:00 - 15:00:00
थाहा खबर 15:00:00 - 15:15:00
साथि सँग मनका कुरा 15:15:00 - 16:00:00
सानीभेरी हाईलाईट्स 16:00:00 - 16:05:00
आफनैपाखा आफनैभाका मेरो सन्देश 16:05:00 - 17:00:00
सानीभेरी हाईलाईट्स 17:00:00 - 17:05:00
भन्छिन आमा 17:05:00 - 18:00:00
सानीभेरी खवर 18:00:00 - 18:15:00
विज्ञापन र सन्देश 18:15:00 - 18:30:00
विज्ञापन र सन्देश 18:45:00 - 19:00:00
प्रदेश न्युज (प्रदेश एफ एम नेटर्वक) 19:00:00 - 19:30:00
सरसफाई प्रर्वद्धन 19:30:00 - 20:00:00
नेपाल परिवेश (थाहा) 20:00:00 - 20:30:00
बि.बि.सी. नेपाली 20:45:00 - 21:15:00
अतितको डायरी (प्रदेश एफ एम नेटर्वक) 21:15:00 - 22:00:00
थाहा खबर 22:00:00 - 22:15:00
आधुनिक गितहरु 22:15:00 - 22:30:00
रेडियो प्रशारण सेवा समापन 22:30:00 - 22:35:00
शुभ सपनी 22:35:00 - 23:00:00